ELEKTROMOTORY, SYNCHRONNÍ GENERÁTORY, ELEKTROCENTRÁLY

UMEB

ELEKTROMOTOREN

NEVÝBUŠNÉ MOTORY IE2

UMEB vyrábí a uvádí na trh NEVÝBUŠNÉ MOTORY IE2.
Pro další informace o NEVÝBUŠNÉ MOTORY IE2 prosím, kontaktujte nas!
IE2 (Motory s vysokou účinnosti)

Motory používají většinou elektřiny spotřebované v průmyslu. Použití motorů s vysokou účinnosti  je trendem v globálním průmyslu , vzhledem k potřebě snížit náklady na energie  a k potřebě ochrany životního prostředí. Kromě snížení nákladů na energie, motory s vysokou účinnosti  vedou ke snížení provozních nákladů prostřednictvím vyšší spolehlivosti , ke snižení downtime  a ke snižení nákladu na údržbu. Menší ztráty poskytuje motoru lepší tolerance k opotřebení v důsledku tepelných procesů, zlepšuje toleranci k přetížení, lepší odolnost vůči abnormálních provozních podmínek a větší toleranci k nepravidelnému napětí a k rušivému proudu.

Výkon elektrického motoru je určen jako poměr užitečného mechanického výkonu a spotřebované elektřiny z elektrické sítě. V Evropě, nízkonapěťové trojfázové motory byly dosud rozděleny do tříd účinnosti  EFF3, EFF2 a EFF1.Rozdily mezi jednotlivými národními systémy ohledně oboru a klasifikace,  přivedly k podnětu Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) vypracovat jednotný standard.Souběžně s tím, zlepšené metody pro stanovení účinnosti IEC byly přezkoumány a standardizovany. Nový standard IEC 60034-30 definuje a harmonizuje, na mezinárodní úrovni, třídy účinnosti IE1, IE2 a IE3 pro nízkonapěťové třífázové motory.