ELEKTROMOTORY, SYNCHRONNÍ GENERÁTORY, ELEKTROCENTRÁLY

UMEB

ELEKTROMOTOREN

UMEB vyrábí a uvádí na trh Elektromotory ASA.
Pro další informace o Elektromotory ASA prosím, kontaktujte nas!
NEVÝBUŠNÉ ELEKTRICKÉ MOTORY TYPU ASA 0,09 .. 315 KW
 title= NEVÝBUŠNÉ ELEKTRICKÉ MOTORY TYPU ASA 0,09 .. 315 KW
NEVÝBUŠNÉ ELEKTRICKÉ MOTORY TYPU ASA-VF 1,5 ... 315 KW
 title= NEVÝBUŠNÉ ELEKTRICKÉ MOTORY TYPU ASA-VF 1,5 ... 315 KW

Tyto elektrické motory jsou určeny pro napájení napětím a symetrickýmí toky z třífázové sítě, a technické požadavky na napájení napětím odpovidají standardu SR EN 60034–1.

Nevýbušné elektrické motory jsou dimenzovany pro napájení ze sítě s jmenovytým napětím  380V (400V) a jmenovytým kmitočtem 50 Hz. Suprateplota vinutí v nominálním režimu u jmenovitých parametrů je v souladu se standardem SR EN 60034–1.

Při podminkách napájení motorů na mezní hodnoty napájecího napětí dle normy SR EN 60034–1 zona A, je připustné zvýšení suprateploty vinutí o 10K.

Na vyžádání vyrábíme elektromotory i pro napájení z  třífázové sítě jinými nominální napětí mezi fázemi s maximálními hodnoty  500 V pro rozměry 63–90 a 690 V pro rozměry 100 – 355.

Mohou se vyrábět i elektromotory s kmitočtem 60Hz.

Pro více informací klikněte zde: TECHNICKÁ PŘÍRUČKA NEVÝBUŠNÝCH OHNIVZDORNÝCH ELEKTRICKÝCH MOTORŮ.

 

      Elektromotory ASA      UMEB - Elektromotory ASA

Elektromotory ASA UMEB